''

Szolgáltatások

Cégünk legfontosabb feladatának tartja szakszerű munkavégzéssel biztosítani a megbízók által meghatározott célok elérését. Főbb szolgáltatásaink:

 • Felszámolás, végelszámolás, vagyonrendezés
 • Átvilágítás
 • Célvizsgálatok

 

Felszámolási eljárás esetén:

 • a jogszabályok betartását és betartatását
 • a hitelezőkkel való folyamatos konzultációt és lehetőség esetén a minél nagyobb arányú kielégítésük biztosítását
 • a költségtakarékos és gyors felszámolási eljárást
 • a felszámolási vagyon hatékony működtetését és optimális értékesítését (reorganizációs felszámolási eljárás lehetősége esetén)

 

Végelszámolás esetén:

 • a végelszámolások során a hatályos jogszabályok betartása mellett a tulajdonosok érdekében történő lebonyolítást
 • a hitelezőkkel történő folyamatos kapcsolattartást
 • a költségtakarékos és gyors végelszámolási eljárást
 • a végelszámolás során a társadalombiztosítás és egyéb hatóságok felé a pontos és hosszú időre megszervezett adatszolgáltatást

 

Fenti feladatok érdekében cégünk munkatársai folyamatos képzésben vesznek részt, konferenciákon, előadásokon kísérik figyelemmel a változásokat és alkalmazzák az új ismereteket, módszereket.

A felszámolási eljárásban elsődleges célunk az ügyek pontos, gyors befejezése. Ami azt jelenti, hogy indokolatlan elhúzódó befejezés miatt tevékenységünk során az elmúlt 16 évben kifogást nem nyújtott be sem a Bíróság, sem a hitelezők.

A közel ezer felszámolás lefolytatása alatt cégünkhöz összesen öt kifogás érkezett, amelynek elbírálása során cégünket negatív elmarasztalás nem érte.

Társaságunk további könyvelő céggel is szerződéses kapcsolatban áll a felszámoláshoz szükséges társadalombiztosítási és számviteli feladatok hiánytalan ellátása érdekében. A könyvelő cég feladata többek között a kapcsolattartás az APEH régióival, biztosítva az adóhatóság által előírt adatszolgáltatási és az ellenőrzéshez szükséges feladatok betartását. 

Törekszünk arra, hogy az általunk könyvelt vállalkozások képviselői kizárólag a saját feladataik teljesítésére összpontosíthassanak. A munkánk során tudomásunkra jutott információkat bizalmasan, kiemelt titoktartással kezeljük.